Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Thủ Thiêm nằm ở phía Tây Quận 2. Phía Tây phường Thủ Thiêm giáp Quận 4 và Quận 1 với sông Đáy làm ranh giới, phía Nam giáp phường An Lợi Đông (Quận 2), phía Đông giáp phường An Lợi Đông (Quận 2), phía Bắc giáp phường An Khánh (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến đường đi qua dự án Empire City Thủ Thiêm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm đáng chú ý có tuyến đường đi qua dự án Empire City Thủ Thiêm. Tuyến có điểm đầu tại đường Cây Bàng, đi qua toà Cove Residences - Empire City Thủ Thiêm, cắt qua đường Nguyễn Thiện Thành, Trần Bạch Đằng, Tố Hữu và kết thúc tại đoạn gần Cầu số 15.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu tại đường Cây Bàng, cắt qua đường Nguyễn Thiện Thành, và đi qua toà Cove Residences - Empire City Thủ Thiêm. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến cũng cắt qua đường Trần Bạch Đằng và Tố Hữu. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc tại đoạn gần Cầu số 15. (Ảnh: Google).

6. Tuyến nối đường Lương Định Của tới hầm Thủ Thiêm

Một đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm đáng chú ý khác có tuyến đường nối đường Lương Định Của tới hầm Thủ Thiêm. Tuyến có điểm đầu tại đường Lương Định Của, chạy trùng với một đoạn đường Nguyễn Thiện Thành, đường Cây Bàng, đi qua nhà thờ Thủ Thiêm và kết thúc tại Bờ Kè, đoạn gần hầm Thủ Thiêm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu tại đường Lương Định Của, chạy trùng với một đoạn đường Nguyễn Thiện Thành, đường Cây Bàng. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua nhà thờ Thủ Thiêm và kết thúc tại Bờ Kè, đoạn gần hầm Thủ Thiêm. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất