Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường Trương Văn Bang kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường Trương Văn Bang kéo dài với chiều dài khoảng 3,5 km. Tuyến có điểm đầu tại cuối đường Trương Văn Bang, đoạn gần số 304, sau đó chạy song song với một đoạn Đường số 102. Tới đường Trương Gia Mô, tuyến chuyển hướng chạy song song với đường Võ Chí Công, và kết thúc tại khu vực cầu Phú Mỹ, đoạn Nhà máy bê tông Saigon RDC.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu tại cuối đường Trương Văn Bang, đoạn gần số 304, sau đó chạy song song với một đoạn Đường số 102. Tới đường Trương Gia Mô, tuyến chuyển hướng chạy song song với đường Võ Chí Công. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến đi qua Công viên rạch Kỳ Hà và trạm thu phí cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua Thủ Thiêm Dragon. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến cũng đi qua Công trường gói thầu xây lắp XL.02. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến kết thúc tại khu vực cầu Phú Mỹ, đoạn gần Nhà máy bê tông Saigon RDC. (Ảnh: Google).

 

7. Đường nối Võ Chí Công với sông Sài Gòn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối Võ Chí Công với sông Sài Gòn, đoạn gần Công trường gói thầu xây lắp XL.02. Tuyến có chiều dài khoảng 1 km và có điểm đầu gần sông Sài Gòn, đoạn gần số 20 Đường số 23, sau đó chạy thẳng về phía đường Võ Chí Công, và kết thúc ở đoạn gần Công trường gói thầu xây lắp XL.02.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu gần sông Sài Gòn, đoạn gần số 20 Đường số 23, sau đó chạy thẳng về phía đường Võ Chí Công. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở đường Võ Chí Công, đoạn gần Công trường gói thầu xây lắp XL.02.. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).