Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

 

1. Đường Trần Quý Kiên kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường Trần Quý Kiên kéo dài với chiều dài khoảng 4 km. Tuyến có điểm đầu tại cuối đường Trần Quý Kiên, đoạn gần số 7 Đặng Như Mai, sau đó chạy men theo sông Sài Gòn, gần song song với một đoạn Đường số 103, đi qua công viên Thạnh Mỹ Lợi, cắt qua Đường số 22. Khi tới đoạn đình Bình Lợi, tuyến chạy cắt ngang qua cầu Phú Mỹ, đi qua nhà máy bê tông Saigon RDC, sau đó tiếp tục đi men theo sông Sài Gòn, và kết thúc ở đường Võ Chí Công, đoạn gần công trường gói thầu xây lắp XL.02.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu tại cuối đường Trần Quý Kiên, đoạn gần số 7 Đặng Như Mai, sau đó chạy men theo sông Sài Gòn, gần song song với một đoạn Đường số 103. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 3.

Tuyến đi qua công viên Thạnh Mỹ Lợi. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 4.

Tuyến chạy song song với Đường số 103. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 5.

Tuyến chạy men theo bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 6.

Tuyến tiếp tục chạy song song với Đường số 103. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 7.

Tuyến cắt qua Đường số 22. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 8.

Tuyến tiếp tục chạy men theo bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 9.

Tuyến chạy qua đình Bình Lợi. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 10.

Khi tới đoạn đình Bình Lợi, tuyến chuyển hướng chạy cắt ngang qua cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 11.

Tuyến đi qua nhà máy bê tông Saigon RDC. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 12.

Sau đó, tuyến tiếp tục đi men theo sông Sài Gòn. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 13.

Tuyến chạy gần song song với vành đai Đông. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 14.

Tuyến kết thúc ở đường Võ Chí Công, đoạn gần công trường gói thầu xây lắp XL.02. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).