Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Lợi nằm ở phía nam Quận 2. Phía tây phường Thạnh Mỹ Lợi giáp phường Tân Thuận Đông (Quận 7) với sông Sài Gòn là ranh giới, phía nam giáp phường Phú Thuận (Quận 7) và sông Soài Rạp, phía đông giáp phường Cát Lái (Quận 7), phía bắc giáp phường Bình Trưng Tây (Quận 2). (Nguồn ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

20. Đường song song với Trương Gia Mô, gần UBND phường Thạnh Mỹ Lợi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường song song với Trương Gia Mô, gần UBND phường Thạnh Mỹ Lợi, với chiều dài khoảng 550 m. Tuyến chạy song song giữa hai đường Trương Gia Mô và Võ Chí Công, và đi qua khu vực căn hộ La Premier.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 3.

Tuyến chạy song song với đường Trương Gia Mô. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 4.

Tuyến kết thúc tại khu vực gần Lô A2, chung cư Thạnh Mỹ Lợi. (Ảnh: Google).

21. Đường song song với Võ Chí Công, đi qua căn hộ La Premier.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường song song với Võ Chí Công, và đi qua căn hộ La Premier, với chiều dài khoảng 450 m. Tuyến chạy qua ngay sát căn hộ La Premier và Lô A2, chung cư Thạnh Mỹ Lợi.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

22. Đường nối trạm thu phí cầu Phú Mỹ với Trương Gia Mô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có tuyến đường nối trạm thu phí cầu Phú Mỹ với Trương Gia Mô với chiều dài khoảng 1,4 km. Tuyến có điểm đầu gần khu vực trạm thu phí cầu Phú Mỹ, sau đó chạy song song với một đoạn đường Võ Chí Công, và kết thúc ở ngã ba Đường số 102 và Trương Gia Mô.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu gần khu vực trạm thu phí cầu Phú Mỹ, sau đó chạy song song với một đoạn đường Võ Chí Công. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở ngã ba Đường số 102 và Trương Gia Mô. (Ảnh: Google).

23. Các tuyến đường nối rạch Kỳ Hà với Võ Chí Công tại khu vực trạm thu phí cầu Phú Mỹ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi đáng chú ý có các tuyến đường nối rạch Kỳ Hà với Võ Chí Công tại khu vực trạm thu phí cầu Phú Mỹ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 9) - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Mỹ Lợi. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).