Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Long Phước nằm ở phía đông quận 9, TP Thủ Đức. Phía đông và phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai và sông Soài Rạp. Phía tây giáp các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường và Trường Thạnh. Phía bắc giáp phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google)

11. Đường nối rạch Ván và sông Tắc

Một trong những tuyến đường sẽ mở đáng chú ý ở phường Long Phước là tuyến nối rạch Ván và sông Tắc, cắt qua đường Long Thuận.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Tuyến có độ dài khoảng 1 km, cắt qua đường Long Thuận. (Nguồn ảnh: Google)

12. Tuyến song song với đường Long Thuận mở rộng

Đường song song với đường Long Thuận mở rộng cũng là một trong những tuyến đường sẽ mở đáng chú ý.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Tuyến bắt đầu từ đoạn cắt với tuyến nối rạch Ván và sông Tắc. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Tuyến chạy thẳng cắt qua hẻm 139. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Tuyến chạy song song với hẻm 198, kết thúc ở đoạn cắt với đường Long Phước mở rộng. (Nguồn ảnh: Google)

13. Loạt tuyến nối đường ven sông Tắc và đường Long Phước

Theo quy hoạch, một loạt tuyến đường sẽ được mở để kết nối đường ven sông Tắc với tuyến "huyết mạch" Long Phước mở rộng.

Sau đây là phần liệt kê các tuyến đường lần lượt theo thứ tự từ phía bắc xuống phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến số 1: nối từ đường ven sông Tắc đến đường Long Phước cắt qua hẻm 340. Theo quy hoạch mới, hẻm 340 sẽ trở thành đất khu dân cư. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến số 2. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến số 3. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 9.

Tuyến số 4: tuyến cắt qua đường số 10, hẻm 33 và hẻm 27 (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 10.

Tuyến số 5: đường cắt qua hẻm 33 và đường số 11. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến số 6. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến số 7: tuyến cắt qua đường Trường Khánh. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 13.

Tuyến số 8. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 14.

Tuyến số 9. (Nguồn ảnh: Google)

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).