Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Long Phước nằm ở phía đông quận 9, TP Thủ Đức. Phía đông và phía nam giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai và sông Soài Rạp. Phía tây giáp các phường Long Thạnh Mỹ, Long Trường và Trường Thạnh. Phía bắc giáp phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google)

8. Tuyến song song đường ven sông Đồng Nai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở phường Long Phước đáng chú ý có tuyến chạy song song với đường ven sông Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến bắt đầu từ đoạn gần Ecoland family Long Phước, cắt qua đường số 4. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến tiếp tục kéo dài xuống phía nam cắt đường D1. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến nối giữa đường D1 và đường Cầu Đình, đoạn gần hẻm 86 Cầu Đình. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 6.

Đường chạy song song với rạch Ván ở phía Đông. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 7.

Một đoạn trong tuyến đường sắp mở theo quy hoạch ở phường Long Phước. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 8.

Đoạn cuối tuyến đường giao với đường Long Phước mở rộng. (Nguồn ảnh: Google)

9. Đường Cầu Đình mở rộng

Theo quy hoạch, đường Cầu Đình sẽ mở rộng khoảng gấp 3 lần so với hiện tại.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 9.

Đường Cầu Đình mở rộng bắt đầu từ ven sông Đồng Nai chạy sang phía Tây, kết thúc ở đoạn giao với đường Long Phước. (Nguồn ảnh: Google)

10. Đường Long Thuận mở rộng

Theo quy hoạch, đường Long Thuận và đường Cầu Đình sẽ giao nhau ở đường Long Phước, tạo thành ngã tư Long Thuận - Long Phước - Cầu Đình.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 10.

Toàn tuyến Long Thuận sẽ được mở rộng theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 11.

Đường Long Thuận nối giữa cầu Trường Phước và đường Long Phước. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Phước, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 12.

Ngã tư Long Thuận - Long Phước - Cầu Đình. (Nguồn ảnh: Bản đồ quy hoạch TP HCM)

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).