Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức, có diện tích 16,77 km². Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai, phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ, phía nam giáp phường Long Phước, phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google)

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

4. Đường dọc sông Đồng Nai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý có đường dọc sông Đồng Nai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến bắt đầu từ đoạn giao với đường số 11 và đường Nguyễn Xiển. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Đoạn chạy ven sông Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến nhập vào đường Phước Thiện. (Nguồn ảnh: Google)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở cầu Long Đại - nối giữa hai phường Long Bình và Long Phước. (Nguồn ảnh: Google)

5. Đường ven rạch Đồng Tròn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Theo quy hoạch, đường ven rạch Đồng Tròn sẽ được mở rộng, bắt đầu từ đoạn cầu Thái Bình, kéo dài đến cầu Đồng Tròn 2. (Nguồn ảnh: Google)

6. Loạt tuyến kết nối đường 11, hẻm 1099 và đường Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9 cũ, TP Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý có loạt tuyến đường kết nối giữa đường Nguyễn Xiển, đường số 11 và hẻm 1099. (Nguồn ảnh: Google)

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).