Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Vạn Thắng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vạn Thạnh, phía tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía nam giáp phường Phương Sài, phía bắc giáp phường Vĩnh Phước.

1. Đường 2/4 nối dài 180m về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng đáng chú ý có các đoạn đường 2/4 nối dài 180m về phía tây. Đường này có chiều dài khoảng 180m, điểm đầu ở đường 2/4 (đoạn gần Rèm Cửa Minh Khang).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Kiếm Tiền Online - BaSon nối với đường gần sông Cái Nha Trang

Theo quy hoạch, phường Vạn Thắng có đoạn đường gần Kiếm Tiền Online - BaSon nối với đường gần sông Cái Nha Trang, với chiều dài khoảng 100m, điểm đầu ở đường gần Kiếm Tiền Online - BaSon, điểm cuối ở đường gần sông Cái Nha Trang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường gần Kiếm Tiền Online - BaSon nối với đường gần sông Cái Nha Trang

Phường Vạn Thắng có đoạn đường gần Kiếm Tiền Online - BaSon nối với đường gần sông Cái Nha Trang là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 115m, cách đường gần sông Cái Nha Trang 115m về phía tây nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp).