Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Vạn Thắng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vạn Thạnh, phía tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía nam giáp phường Phương Sài, phía bắc giáp phường Vĩnh Phước.

1. Đường gần sông Kim Bồng nối với đường gần Cửa Hàng Khóa Hiếu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng đáng chú ý có các đoạn đường gần sông Kim Bồng nối với đường gần Cửa Hàng Khóa Hiếu. Đường này có chiều dài khoảng 330m, điểm đầu ở đường gần sông Kim Bồng, điểm cuối ở đường gần Cửa Hàng Khóa Hiếu.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường gần sông Kim Bồng

Theo quy hoạch, phường Vạn Thắng có đoạn đường song song với đường gần sông Kim Bồng, với chiều dài khoảng 110m, cách đường gần sông Kim Bồng 95m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường QL1C nối với đường gần sông Kim Bồng

Phường Vạn Thắng có đoạn đường QL1C nối với đường gần sông Kim Bồng là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 300m, điểm đầu ở đường QL1C (đoạn giao với đường Xóm Cồn), điểm cuối ở đường gần sông Kim Bồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp).