Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Tây Đằng là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Thị trấn có diện tích 12,1 km², giáp với nhiều xã, phường khác ở huyện Ba Vì, và tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, phía Bắc thị trấn Tây Đằng giáp xã Phú Châu (huyện Ba Vì) và tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp xã Vật Lại (huyện Ba Vì), phía Nam giáp xã Tiên Phong và xã Thụy An (huyện Ba Vì), phía Đông giáp xã Chu Minh và xã Minh Châu (huyện Ba Vì). (Nguồn ảnh: Google)

10. Đường huyện đi qua chùa Lai Bồ

Đường huyện đi qua chùa Lai Bồ sẽ được mở có chiều dài khoảng 2,4 km. Đoạn đường có điểm đầu ở thôn Cao Nhang và kết thúc ở đường Vân Trai.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng. (Nguồn ảnh: Google).  

11. Đường chạy qua khu vực cầu Bã

Thị trấn cũng có thể mở một đoạn đường chạy qua khu vực cầu Bã với chiều dài khoảng 800 m. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).