Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Tây Đằng là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Thị trấn có diện tích 12,1 km², giáp với nhiều xã, phường khác ở huyện Ba Vì, và tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, phía Bắc thị trấn Tây Đằng giáp xã Phú Châu (huyện Ba Vì) và tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp xã Vật Lại (huyện Ba Vì), phía Nam giáp xã Tiên Phong và xã Thụy An (huyện Ba Vì), phía Đông giáp xã Chu Minh và xã Minh Châu (huyện Ba Vì). (Nguồn ảnh: Google).

7. Đường chạy quanh đền Cao Tây Đằng

Đường chạy quanh đền Cao Tây Đằng có chiều dài khoảng 450 m. Tuyến có điểm đầu ở Ngõ 42, đường Chùa Cao và kết thúc ở nút giao đường Chùa Cao và đường Cổng Ải.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng. (Nguồn ảnh: Google).  

8. Đường Chùa Cao kéo dài

Đường Chùa Cao có thể được kéo dài thêm khoảng 550 m về phía nam. Đoạn đường có điểm đầu gần Đền Cao Tây Đằng và kết thúc ở Đường 412.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng. (Nguồn ảnh: Google).  

9. Đường đi qua Chùa Lai Bồ

Thị trấn cũng có thể mở một đoạn đường đi qua Chùa Lai Bồ với chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường chạy vuông góc với Đường 412.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).