Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

22. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới bờ sông Hồng

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở bờ sông Hồng. Đường này có chiều dài 1 km.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới bờ sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới bờ sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường nối đường số 22 nói trên tới đoạn Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hamico ii

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,40 km. Điểm đầu ở đường số 22 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hamico ii.

 Đường nối đường số 22 nói trên tới đoạn Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hamico ii trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 22 nói trên tới đoạn Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hamico ii trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường Nguyễn Văn Thoại

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, sau đó kết thúc ở đường Nguyễn Văn Thoại, cách đó khoảng 1,30 km.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường Nguyễn Văn Thoại trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đường Nguyễn Văn Thoại trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY