Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến nối đường Mê Linh - đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có tuyến nối đường Mê Linh - đường 23 đến HUD Mê Linh, dài khoảng 940 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở KĐT HUD Mê Linh.

Tuyến đi qua dự án nhà ở xã hội CT-08.

Đoạn cắt đường 23.

Tuyến đường này nối HUD Mê Linh với đường Mê Linh.

Đoạn qua phía sau trường mầm non Đại Thịnh.

Tuyến kết thúc ở đường Mê Linh đoạn cách nút giao Mê Linh - Đại Thịnh khoảng 170 m.

2. Tuyến đường qua trường Tiểu học Đại Thịnh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có tuyến đường qua trường Tiểu học Đại Thịnh, dài khoảng 700 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23, là lối vào trường Tiểu học Đại Thịnh.

 Đoạn qua trường Tiểu học Đại Thịnh.

 Tuyến kết thúc ở KĐT HUD Mê Linh.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ TTHC huyện Mê Linh đến xã Thanh Lâm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có tuyến đường từ Trung tâm hành chính huyện Mê Linh đến xã Thanh Lâm, dài khoảng 1,76 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đại Thịnh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu đã xây dựng.

 Từ đường 23 đến Yên Vinh, Thanh Lâm chưa xây dựng.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N1).