Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội (phần 3)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Khu đất mở rộng đường 35

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường 35, diện tích khoảng 31.919,017 m2, dài khoảng 1,179 km.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh có điểm đầu ở nút giao đường 23 và đường 35. Đây là đoạn đầu đi qua khá nhiều nhà dân.

 Khu đất này thu hồi về bên phải, hướng từ đường 23 đi Yên Vinh, Thanh Lâm.

 Tuyến đường 35 sẽ được mở rộng.

 Đoạn qua khu vực nghĩa trang xã Thanh Lâm.

 Khu đất này kết thúc gần lối vào Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam.

8. Khu đất bên hông thôn Thường Lệ

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất bên hông thôn Thường Lệ, đối diện trạm bơm Thường Lệ 1, diện tích khoảng 6.816,152 m2, dài khoảng 414 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất  sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở đường 23, đối diện với trạm bơm Thường Lệ 1.

 Khu đất có đoạn đầu đi dọc kênh dẫn nước.

 Khu đất này cơ bản không đi qua nhà dân.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường nhìn từ đường Mê Linh.

9. Khu đất bên hông trạm bơm Thường Lệ 1

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh đáng chú ý có khu đất bên hông trạm bơm Thường Lệ 1, diện tích khoảng 4.000,219 m2, dài khoảng 200 m.

 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Thịnh nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)