Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

4. Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Vành đai 3,5 đến gần Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La đáng chú ý có tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài từ Vành đai 3,5 đến gần Vành đai 4, dài khoảng 1,6 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở Vành đai 3,5. Tuyến đi qua trường tiểu học Kim Đồng.

Đoạn qua đường Ỷ La.

Từ ngõ 164 Ỷ La, tuyến đi qua cánh đồng hướng về thôn La Tinh.

 

Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch chạy dọc đường tàu.

5. Đường Đồng Tiến kéo dài đến Nguyễn Văn Trác

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La đáng chú ý có tuyến đường Đồng Tiến kéo dài đến Nguyễn Văn Trác, dài khoảng 2,5 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao đường Đồng Tiến, Đồng Nhân và La Phù.

Tuyến chạy dọc theo đường tàu, đi qua nhiều nhà dân ở thôn La Tinh.

Đoạn giao với tuyến đường ở mục 5 và qua kênh dẫn nước trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

Tuyến hướng về khu đô thị Dương Nội, giao với đường Nguyễn Văn Trác. Tuyến đường quy hoạch này kéo dài đến QL6.

6. Tuyến đường từ La Phù đến Nguyễn Văn Trác

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La đáng chú ý có tuyến đường từ La Phù đến Nguyễn Văn Trác, dài khoảng 2,2 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông La. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường La Phù.

Tuyến đi qua La Tinh.

 

Tuyến kết thúc ở đường Nguyễn Văn Trác.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).