Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đồng Tháp là một trong 16 xã và thị trấn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Xã Đồng Tháp giáp với nhiều xã khác của huyện Đan Phượng và huyện Phúc Thọ. Cụ thể, phía đông xã Đồng Tháp giáp xã Song Phượng (huyện Đan Phượng); phía tây và phía nam giáp xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ); phía bắc giáp xã Đan Phượng, thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất 

Đường chạy ven sông Đáy

Đường chạy ven sông Đáy sẽ mở ở địa bàn xã có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Trạm Xăng dầu số 18 Đập Đáy - Petrolimex Hà Sơn Bình và kết thúc ở khu vực số 30, đường Thành Công.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Tháp theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Tháp. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông - Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030).