Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Liên Hồng là một trong 16 xã và thị trấn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Liên Hồng là 5,26 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Đan Phượng và huyện Mê Linh. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

1. Đường đi qua Nhà máy nước mặt Sông Hồng về phía tây

Đường đi qua Nhà máy nước mặt Sông Hồng về phía tây, sẽ mở ở địa bàn xã có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Hồng Hà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Nhà Máy nước mặt Sông Hồng về phía nam

Xã cũng sẽ mở một đường gần Nhà Máy nước mặt Sông Hồng về phía nam với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường đi qua khu vực số 301, đường Liên Hồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Liên Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông - Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030).