Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Hạ Mỗ là một trong 16 xã và thị trấn của huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, giáp với nhiều xã khác của huyện Đan Phượng. Cụ thể, phía bắc xã Hạ Mỗ giáp xã Trung Châu và Hồng Hà (huyện Đan Phượng); phía tây giáp xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng); phía nam giáp xã Tân Hội (huyện Đan Phượng); phía đông giáp xã Hồng Hà, xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng). (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua UBND xã Hạ Mỗ

Xã sẽ mở một đường đi qua UBND xã Hạ Mỗ về phía đông với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường cũng đi qua cây xăng Hùng Phát về phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần Trường Tiểu học Tô Hiến Thành

Đường gần Trường Tiểu học Tô Hiến Thành có chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường chạy vuông góc với đường Đê và kết thúc gần sân bóng xã Hạ Mỗ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua Miếu làng Trúng Đích

Xã cũng sẽ mở một đường đi qua Miếu làng Trúng Đích với chiều dài khoảng 700 m. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu đỏ).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hạ Mỗ. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông - Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng TP Hà Nội đến năm 2030).