Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở huyện Yên Phong mới nhất

Đông Tiến là một trong 14 thị trấn và xã của huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nằm ở gần trung tâm huyện. Xã có diện tích 5,46 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang. Cụ thể, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía tây giáp xã Tam Giang (huyện Yên Phong); phía nam giáp xã Trung Nghĩa và xã Long Châu (huyện Yên Phong); phía đông giáp xã Yên Trung (huyện Yên Phong).

1. Đường tỉnh 287

Tuyến đường tỉnh chay dọc qua địa bàn phía đông của xã Đông Tiến, đi qua khu dân cư Ô Cách.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Đường kẻ viền màu vàng). 

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến. (Nguồn ảnh: Google).

 

 

 

2. Đường tỉnh 285B

 

Tuyến đường tỉnh chạy ngang qua trung tâm địa bàn xã Đông Tiến, đi qua thôn Thượng, cắt đường tỉnh 295.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Đường kẻ viền màu vàng). 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Tiến. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050).