Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Hòa Long có diện tích khoảng 15,11 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Long Phước, phía tây giáp xã Tân Hưng và phường Phước Hưng, phía nam giáp phường Long Tâm, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

4. Đường nối đường Mô Xoài với địa giới phía tây của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 900 m. Điểm đầu nằm trên đường Mô Xoài (gần vườn cây AK). Điểm cuối nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật cơ sở 4 4 Khoa Phòng Chống HIV/AIDS, Cơ Sở Điều Trị Methadone).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối đường Mô Xoài với địa giới phía tây của xã theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối đường Mô Xoài với địa giới phía tây của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường đi qua chùa Long Nguyên

Theo quy hoạch, đường đi qua chùa Long Nguyên sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 2,4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần tạp hóa Hà Phương). Điểm cuối nằm trên đường Lê Đại Hành (gần Holy homes Long Tâm).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.

Đường đi qua chùa Long Nguyên theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.

Đường đi qua chùa Long Nguyên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 56

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Hòa Long, có chiều dài khoảng 1,15 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật cơ sở 4 4 Khoa Phòng Chống HIV/AIDS, Cơ Sở Điều Trị Methadone)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 56 theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường 56 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ QHSDĐ đến năm 2020 TP Bà Rịa, bản đồ này vẫn có hiệu lực cho tới khi bản đồ quy hoạch mới được phê duyệt)