Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa đáng chú ý nhất.

Hoằng Lộc là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm về phía nam của huyện. Xã gồm các thôn: Đình Nam, Bắc Nam, Hưng Tiến, Bái Đông, Đình Bảng, Đông Phú, Hưng Thịnh, Chùa, Đà, Sau, Lay, Đồng Mẫu. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 253,99 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 173,16 ha chiếm 59,08%. 

1. Đường kéo dài từ Quốc lộ 1A 

Tại địa bàn phía tây của xã Hoằng Lộc, sẽ có 1 đường kéo dài từ Quốc lộ 1A được mở. Đoạn đường có chiều dài khoảng 2,4 km và chạy song song với đường HH16. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Lộc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím). 

 Đường sẽ mở ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.      

2. Đường song song với đường HH16 

Theo bản đồ quy hoạch, đoạn đường kéo dài khoảng 500 m, bắt đầu từ cây xăng Thành Lộc. Đoạn sẽ mở nằm ở phía đông của xã Hoằng Lộc và chạy song song với đường HH16. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Lộc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím). 

       Đường sẽ mở ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.      

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2021 - 2030).