Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hoá

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đáng chú ý nhất.

 

 Hợp Thành là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Xã Hợp Thành có diện tích 6,72 km², dân số năm 1999 là 6279 người, mật độ dân số đạt 934 người/km². Về địa giới hành chính xã Hợp Thành phía đông giáp xã Hợp Thắng; phía nam giáp huyện Như Thanh; phía tây giáp xã Hợp Tiến; phía bắc giáp xã Hợp Thắng. 

1. Đường cắt qua đường Nghi Sơn - Thọ Xuân

Theo bản đồ quy hoạch, tại địa bàn phía đông của xã sẽ có 1 đường cắt qua đường Nghi Sơn - Thọ Xuân được mở. Đoạn đường kéo dài khoảng 2,2 km cắt qua đường tỉnh 501 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân. Cuối cùng đoạn đường kết thúc tại khu vực gần hồ Đồng Hơn. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Thành theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                  

 Đường sẽ mở ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.                

2. Đường đi qua thôn Diễn Thành 

Đoạn đường sẽ được mở tại địa bàn phía tây của xã. Đoạn đường bắt đầu từ đường tỉnh 501 tại thôn Diễn Thành, kéo dài khoảng 1,4 km và cắt qua thôn Diễn Thành. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Thành theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                   

  Đường sẽ mở ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.                 

3. Một số đường tại đô thị Sim 

Một khu vực tại trung tâm xã Hợp Thành được quy hoạch là đô thị Sim. Các đoạn đường nằm trên địa bàn thôn Diễn Đông và thôn Trung Thành, nối đường tỉnh 501 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân với nhau.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Thành theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                   

  Đường sẽ mở ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.                 

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030).