Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Hưng Thuận là một xã nằm ở phía đông bắc của thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Đôn Thuận, phía nam giáp phường Lộc Hưng và Thành phố Hồ Chí Minh, phía đông giáp tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, phía tây giáp phường Lộc Hưng. Xã Hưng Thuận có diện tích 44,16 km², dân số năm 2019 là 10.097 người, mật độ dân số đạt 229 người/km². Xã Hưng Thuận được chia thành 7 ấp: Bùng Binh, Cầu Xe, Xóm Suối, Lộc Thuận, Lộc Trung, Lộc Trị, Tân Thuận.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Tây Ninh

4. Đường cắt huyện lộ 12

Tuyến đường có hai đầu đều nằm ở huyện lộ 12.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

5. Đường chạy qua địa bàn phía tây

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây của xã Hưng Thuận, có một đầu gần chùa Giác Tâm, đầu còn lại gần trường THCS Hưng Thuận.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)