Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Cụ thể, phía Đông xã Lam Điền giáp huyện Thanh Oai; phía Tây giáp xã Đại Yên và xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ); phía Nam giáp xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ), phía Bắc giáp xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ). Xã Lam Điền nằm ở phía Đông của huyện Chương Mỹ, và có sông Đáy chảy qua theo địa giới phía Đông xã. Trên địa bàn xã có Cụm công nghiệp Lam Điền. (Ảnh: Google).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường nối thôn Duyên Ứng với thôn Đại Từ

Đường nối thôn Duyên Ứng với thôn Đại Từ có chiều dài khoảng 1,8 km. Đoạn đường cũng đi qua thôn Ứng Hoà về phía nam.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Máng Bảy

Đường song song với đường Máng Bảy cũng có thể được mở với chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Đội 15, thôn Lương Xá.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường chạy ven sông Đáy

Đường chạy ven sông Đáy có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Cụm công nghiệp Lam Điền và kết thúc ở đường Bình Minh - Thanh Cao.

   Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Lam Điền. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).