Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

4. Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm. Đường này có chiều dài khoảng 490m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần cửa hàng Kiều Vy), điểm cuối cách đường DT3 490m về phía tây bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường giáp ranh giới huyện Cam Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường cách đường DT3 385m về phía tây bắc

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường cách đường DT3 385m về phía tây bắc, với chiều dài khoảng 385m, điểm đầu ở đường DT3, điểm cuối cách đường DT3 385m về phía tây bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường cách đường DT3 385m về phía tây bắc trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường cách đường DT3 385m về phía tây bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường cách đường DT3 270m về phía tây bắc

Xã Phước Đồng có đoạn đường cách đường DT3 270m về phía tây bắc là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 270m, điểm đầu ở đường DT3, điểm cuối ở đường cách đường DT3 270m về phía tây bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường cách đường DT3 270m về phía tây bắc trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường cách đường DT3 270m về phía tây bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY