Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Diên Lâm, phía tây và phía bắc giáp huyện Khánh Vĩnh, phía nam giáp xã Diên Đồng.

4. Đường gần chùa Bửu Minh

Đường gần chùa Bửu Minh về phía đông có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm cuối ở Đường tỉnh 8.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân. (Ảnh chụp từ Google Map). 

5. Đường mở gần Trường Tiểu học Diên Xuân

 Đường mở gần Trường Tiểu học Diên Xuân về phía đông bắc có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đừng có điểm đầu ở khu vực số 21, Đường tỉnh 8 và kết thúc ở khu vực Khu du lịch Nhân Tâm 3 - hồ Đồng Mộc.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Xuân. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY