Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Diên Thọ thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp các xã Diên Hòa, Diên Phước, phía tây giáp huyện Khánh Vĩnh, phía nam giáp xã Diên Tân, phía bắc giáp xã Diên Lâm, Diên Đồng.

4. Đường đi qua Trạm Y tế xã Diên Thọ

Đường đi qua Trạm Y tế xã Diên Thọ có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường kết thúc ở gần chợ Diên Thọ về phía tây nam và chạy gần song song với Tỉnh lộ 2.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ. (Ảnh chụp từ Google Map). 

5. Đường đi qua Đình Sơn Thạnh

Đường đi qua Đình Sơn Thạnh về phía bắc có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường chạy gần song song với Tỉnh lộ 2.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Thọ. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY