Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

7. Đường DT3 nối với đường DT3

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường DT3 nối với đường DT3. Đường này có chiều dài khoảng 2,30km, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Chùa Tịnh Quang Pháp Ấn), điểm cuối ở đường DT3 (đoạn gần Chùa Phước Quang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường DT3 nối với đường DT3 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường DT3 nối với đường DT3 trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường DT3 nối với đường cách đường DT3 820m về phía đông nam

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường DT3 nối với đường cách đường DT3 820m về phía đông nam, với chiều dài khoảng 820m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Tịnh Xá Ngọc Ấn), điểm cuối ở đường cách đường DT3 820m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường DT3 nối với đường cách đường DT3 820m về phía đông nam trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường DT3 nối với đường cách đường DT3 820m về phía đông nam trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường gần chùa Tịnh Quang Ấn nối với đường gần sông Đồng Bò

Xã Phước Đồng có đoạn đường gần chùa Tịnh Quang Ấn nối với đường gần sông Đồng Bò là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 1,10km, điểm đầu ở đường gần chùa Tịnh Quang Ấn, điểm cuối ở đường gần sông Đồng Bò.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường gần chùa Tịnh Quang Ấn nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường gần chùa Tịnh Quang Ấn nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY