Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

10. Đường song song với đường DT3

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường song song với đường DT3. Đường này có chiều dài khoảng 675m, điểm đầu cách đường DT3 40m về phía tây bắc (đoạn gần Tiệm may và tạp hóa cô Vân), điểm cuối cách đường DT3 40m về phía tây bắc (đoạn gần Gia Tiến shop).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường song song với đường DT3 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường song song với đường DT3 trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường DT3 nối với đường phía đông nam nghĩa trang Phước Đồng

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường DT3 nối với đường phía đông nam nghĩa trang Phước Đồng, với chiều dài khoảng 860m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Gia Tiến shop), điểm cuối ở đường phía đông nam nghĩa trang Phước Đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường DT3 nối với đường phía đông nam nghĩa trang Phước Đồng trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường DT3 nối với đường phía đông nam nghĩa trang Phước Đồng trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường phía đông bắc nghĩa trang Phước Đồng

Xã Phước Đồng có đoạn đường phía đông bắc nghĩa trang Phước Đồng là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 305m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn phía bắc nghĩa trang Phước Đồng), điểm cuối ở phía đông nghĩa trang Phước Đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường phía đông bắc nghĩa trang Phước Đồng trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường phía đông bắc nghĩa trang Phước Đồng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY