Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

13. Đường song song với đường Phong Châu

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường song song với đường Phong Châu. Đường này có chiều dài khoảng 920m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần chùa Phước Quang), điểm cuối cách đường Phong Châu 280m về phía đông nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 2.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 3.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường song song với đường Phong Châu

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường song song với đường Phong Châu, với chiều dài khoảng 620m, điểm đầu cách đường Phong Châu 115m về phía đông nam, điểm cuối cách đường Phong Châu 165m về phía đông nam (đoạn gần đất nền Phước Đồng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường song song với đường Phong Châu

Xã Phước Đồng có đoạn đường song song với đường Phong Châu là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 405m, điểm đầu cách đường Phong Châu 60m về phía đông nam, điểm cuối cách đường Phong Châu 100m về phía đông nam (đoạn gần đất nền Phước Đồng).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 6.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 7.

Đường song song với đường Phong Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY.