Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Tân Lâm là một xã thuộc huyện Xuyên Mộc, có diện tích khoảng 85,58 km2. Xã Tân Lâm nằm ở phía bắc huyện Xuyên Mộc. Vị trí địa lý của xã Tân Lâm như sau: Phía đông giáp xã Hòa Hiệp; phía tây và phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai; phía nam giáp xã Bàu Lâm.

1. Đường nối từ địa giới phía tây đến địa giới phía đông của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Tân Lâm, có chiều dài khoảng 8 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần bờ sông Ray). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần cửa hàng Huyền Chương). Chi tiết nằm ở hai ảnh dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối từ địa giới phía tây đến địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối từ địa giới phía tây đến địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần quầy thuốc Hồng Diễm). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần trại dê Lâm).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường 328 với địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua tịnh thất Tịnh Độ Chuyên Tu

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Tân Lâm, có chiều dài khoảng 3 km. Đây được coi là một nhánh phụ của đường 328. Điểm đầu nằm trên đường 328 (gần ngã ba Cây Si), đường này sẽ chạy dọc theo đường 328, điểm cuối dừng ở đường 328 (gần miếu Xóm Hố Bom)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua tịnh thất Tịnh Độ Chuyên Tu theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua tịnh thất Tịnh Độ Chuyên Tu trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY