Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Suối Rao là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 33,88 km². Vị trí địa lý của xã Suối Rao như sau: Phía đông giáp huyện Xuyên Mộc; Phía tây giáp xã Đá Bạc; Phía nam giáp huyện Đất Đỏ; Phía bắc giáp các xã Xuân Sơn và Sơn Bình.

1. Đường nối đường Xuân Sơn - Đá Bạc với địa giới phía nam của xã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Suối Rao, có chiều dài khoảng 2,2 k. Điểm đầu nằm trên đường Xuân Sơn - Đá Bạc (gần cầu Suối Rao). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần hồ Cây Cốc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường Xuân Sơn - Đá Bạc với địa giới phía nam của xã theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường Xuân Sơn - Đá Bạc với địa giới phía nam của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua trường THCS Nguyễn Trung Trực

Theo quy hoạch, đường đi qua trường THCS Nguyễn Trung Trực sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên đường Xuân Sơn - Đá Bạc (gần trường THCS Nguyễn Trung Trực). Điểm cuối nằm trên đường Hội Bài - Châu Phú - Phước Tân - Suối Rao (gần chùa Chánh Giác - Suối Rao).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua trường THCS Nguyễn Trung Trực theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua trường THCS Nguyễn Trung Trực trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trại gà Suối Rao

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Suối Rao, có chiều dài khoảng 5,5 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của xã (nằm trên đường 327). Điểm cuối nằm trên địa giới phái nam của xã (gần Barnala garden).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trại gà Suối Rao theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trại gà Suối Rao trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY