Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

Xã Thống Nhất nằm ở phía Đông Nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 4,54 km2, dân số 7.629 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Lê Lợi; phía Tây giáp xã Tô Hiệu; phía Nam giáp xã Vạn Điểm và xã Văn Tự; phía Đông là sông Hồng, bên kia sông là các xã Tân Châu và Đông Ninh thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xã Thống Nhất ngày nay gồm 05 thôn: Hoàng Xá, Giáp Long, Thượng Giáp, Bộ Đầu, Phúc Trạch. (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua thôn Phú Trạch

Đường đi qua thôn Phú Trạch về phía bắc có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Đền Cô Đỏ và kết thúc ở thôn Giáp Long.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua xóm Dưới, thôn Phú Trạch

Đường đi qua xóm Dưới, thôn Phú Trạch có chiều dài khoảng 1,1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở phố Đôi Bè và chạy về phía bắc thôn Bộ Đầu.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường đi qua sân bóng Phúc Trạch

Đường đi qua sân bóng Phúc Trạch sẽ mở tại xã có chiều dài khoảng 1,4 km. Đoạn đường chạy dọc địa giới phía tây của thôn Phú Trạch.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thống Nhất. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội: 

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Bản đồ này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2021).