Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Tiên Ngoại thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông Yên Nam; phía tây, nam, bắc giáp TP. Phủ Lý.

 

 

4. Đường nối đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1,47 km

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,47 km. Điểm đầu ở đường cao tốc Bắc – Nam phía đông, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,47 km về phía đông.

 Đường nối đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1,47 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1,47 km trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1 km

 

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường cao tốc Bắc – Nam phía đông, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1 km về phía đông nam.

 Đường nối từ đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối từ đường cao tốc Bắc – Nam phía đông tới đoạn cách đó khoảng 1 km trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường HL 6 tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở HL 6, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,40 km về phía bắc.

 

 Đường nối đường HL 6 tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối đường HL 6 tới đoạn cách đó khoảng 1,40 km trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY