Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

Tiên Phong là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 8,75 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì. Cụ thể, phía đông xã Tiên Phong giáp Đông Quang (huyện Ba Vì); phía tây giáp xã Thụy An (huyện Ba Vì); phía nam giáp xã Cam Thượng (huyện Ba Vì); phía bắc giáp xã Tây Đằng và xã Chu Minh (huyện Ba Vì).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất   

1. Đường đi qua khu vực Đền Tát Chua

Đường đi qua khu vực Đền Tát Chua có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở thôn Bằng Lũng và chạy tới khu vực thôn Liễu Đồng.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường vuông góc với Đường tỉnh 90

Xã cũng có thể mở một đoạn đường vuông góc với Đường tỉnh 90 với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường kết thúc ở Đường tỉnh 90, đoạn gần Ubnd xã Tiên Phong.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).