Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

Tòng Bạt là một trong 31 xã và thị trấn của huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Xã có diện tích 8,24 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì và tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, phía Đông xã Tòng Bạt giáp thôn Phú Mỹ, xã Phú Sơn (huyện Ba Vì); phía Tây giáp thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà (huyện Ba Vì); phía Nam giáp thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì); phía Bắc giáp Sông Đà, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ). (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường Hồ Chí Mình

Tuyến đường Hồ Chí Mình, đoạn chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường đi qua khu vực phía tây nam xã và có điểm kết thúc ở khu vực Trạm xăng dầu khu vực Sơn Đà.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tòng Bạt theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tòng Bạt. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND huyện Ba Vì lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).