Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

4. Đường nối QL 38 tới đường Quan Nha Bãi

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 490 m. Điểm đầu ở QL 38, điểm cuối ở đường Quan Nha Bãi.

 Đường nối QL 38 tới đường Quan Nha Bãi trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 38 tới đường Quan Nha Bãi trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 320 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 320 m về phía bắc.

 Đường nối từ đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 320 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối từ đường số 4 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 320 m trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 460 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 38, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 460 m về phía nam.

 Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 460 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 38 tới đoạn cách đó khoảng 460 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY