Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Trung Nghĩa là một xã thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Phía đông giáp huyện Tiên Lữ; Phía tây giáp phường An Tảo và xã Bảo Khê; Phía nam giáp huyện Kim Động và xã Liên Phương; Phía bắc giáp huyện Kim Động.

1. Đường nối từ Quốc lộ 38B lên phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,73 km nối từ đường Quốc lộ 38B ở đoạn gần siêu thị sữa Thanh Dương và kéo dài lên phía bắc của xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 1 ra phía đông.

Đây là tuyến đường dài khoảng 743 m nối từ đường sẽ mở ở trong tương lai như đã miêu tả ở mục 1 và kéo dài về phía đông của xã.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường cắt qua đường sẽ mở ở mục 2.

Trong tương lai xã Trung Nghĩa sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,14 km bắt chạy từ đoạn con rạch gần tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo dài lên phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030).