Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 1.

Xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh, đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Hòa); Phía nam giáp xã Ninh An; Phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

22. Đường nối từ đoạn Tịnh xá Ngọc Xuân tới đoạn gần dịch vụ thuê xe du lịch Tiến

Tuyến đường có chiều dài khoảng 180 m, điểm đầu ở đoạn Tịnh xá Ngọc Xuân, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 180 m về hướng đông nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn Tịnh xá Ngọc Xuân tới đoạn gần dịch vụ thuê xe du lịch Tiến trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn Tịnh xá Ngọc Xuân tới đoạn gần dịch vụ thuê xe du lịch Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường song song với QL 1A

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 75 m. Tuyến đường có điểm đầu nằm ở đoạn gần trường mẫu giáo Vạn Hưng, điểm cuối ở đoạn gần Honda Hoa Tiến.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối từ QL 1A tới đoạn sát trường mẫu giáo Vạn Hưng

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 110 m. Điểm đầu ở QL 1A và điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 110 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn sát trường mẫu giáo Vạn Hưng bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 7.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn sát trường mẫu giáo Vạn Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY