Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

 Xã Xuân Phương thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Thịnh; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp phường Xuân Yên và vịnh Xuân Đài; Phía bắc giáp các xã Xuân Bình và Xuân Cảnh.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,50 km về phía nam.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu  

 Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đô fquy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,50 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối QL 1A tới đồng muối Sông Cầu

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn đồng muối Sông Cầu, có chiều dài khoảng 1,15 km.

 Đường nối QL 1A tới đồng muối Sông Cầu trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đồng muối Sông Cầu trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Các đường nối đường số 2 nói trên tới QL 1A

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 2 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở QL 1A. Đường này có chiều dài khoảng 500 m.

 Các đường nối đường số 2 nói trên tới QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

 Các đường nối đường số 2 nói trên tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY