Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội) đáng chú ý.

4. Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội) đáng chú ý có tuyến Vành đai 4 tính từ cầu Hồng Hà (theo quy hoạch) đến đường 32. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 2.

Vành đai 4 có điểm đầu ở đường Hồng Hà, đi qua khu vực cánh đồng gần Nhà máy nước mặt sông Hồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 4.

Đoạn tuyến đi qua UBND xã Hạ Mỗ, từ đây có thể kết nối với Vinhomes Wonder Park bằng đường Hạ Mỗ - Tân Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến đường Vành đai 4 đi qua đường Tân Hội gần The Phoenix Garden.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 6.

Vành đai 4 thuộc Đan Phượng kết thúc gần đường 32.

5. Tuyến đường từ làng nghề mộc Liên Hà đến Hạ Mỗ - Tân Hội

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park đáng chú ý có tuyến đường từ làng nghề mộc Liên Hà đến đường Hạ Mỗ - Tân Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu ở làng nghệ mộc Liên Hà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng, kết thúc ở đường Hạ Mỗ - Tân Hội đoạn Xí nghiệp nước sạch Đan Phượng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ khu vực Vinhomes Wonder Park.

6. Tuyến đường từ Kim Ngọc đến Trúng Đích qua Vinhomes Wonder Park

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Vinhomes Wonder Park đáng chú ý có tuyến đường từ Kim Ngọc đến Trúng Đích. Đây là tuyến đường trục lớn qua khu đô thị này, kết nối với đường ở mục 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch nối làng Kim Ngọc đến gần làng Trúng Đích, kết thúc ở đường mục 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 2) - Ảnh 14.

Đây là tuyến đường trục của KĐT Vinhomes Wonder Park.