Đường Vành đai 4 sẽ mở theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội

Đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội có chiều dài khoảng 4,3 km.

Video Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua địa bàn huyện Đan Phượng. (Nguồn ảnh: Google).

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, Vành đai 4 trên địa bàn huyện Đan Phượng có chiều dài khoảng 4,3 km, đi qua địa bàn các xã Liên Hồng, Hồng Hà, Hạ Mỗ và Tân Hội. Trong ảnh: Vành đai 4 có điểm đầu từ đường đê Hồng Hà.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến đường Vành đai 4 cũng giao với các đường Vạn Xuân, Hạ Mỗ - Tân Hội đoạn qua UBND xã Hạ Mỗ.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 4.

Toàn tuyến đường Vành đai 4 nhìn từ đường Hồng Hà về khu vực UBND xã Hạ Mỗ. Vành đai 4 qua địa bàn các xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Liên Hồng cơ bản đi qua khu vực cánh đồng trồng hoa.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 5.

Theo quy hoạch, Vành đai 4 đi qua địa bàn xã Tân Hội, bên hông KĐT The Phonenix Garden.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 6.

Vành đai 4 qua đị bàn Đan Phương có một số nút giao quan trọng với các tuyến đường của địa phương.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 7.

Vành đai 4 dự kiến có mặt cắt khoảng 120m, trong đó 30m là đường sắt quốc gia và 90m là đường bộ.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến đường này đi qua 3 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 9.

Trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội, Vành đai 4 kết thúc sau khi cắt đường Tân Hội khoảng 240 m.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 10.

Đoạn Vành đai 4 giao cắt đường Tân Hội, giáp với KĐT The Phoenix Garden.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 theo quy hoạch qua huyện Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 11.

Toàn cảnh đoạn tuyến Vành đai 4 ở Đan Phượng nhìn từ huyện Hoài Đức.