EVNSPC đạt tăng trưởng sản lượng điện ở mức thấp nhất 9 năm

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Nguyễn Phước Đức, lũy kế 10 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là khoảng 62 tỉ kWh, tăng 3% so với cùng kì năm 2019, đạt 73% kế hoạch năm 2020.

Tốc độ tăng sản lượng của EVNSPC trong 10 tháng năm 2020 thấp nhất trong giai đoạn 2011 - 2020. 

Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giữa Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư - xây dựng năm 2020

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 có tác động rõ rệt đối với sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty, đặc biệt là tại các tỉnh có thành phần công nghiệp - xây dựng cao như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương...

Trong 10 tháng năm 2020, Tổng công ty đã khởi công 20 công trình, đóng điện 15 công trình điện 110 - 220kV. Ước cả năm 2020, giá trị thực hiện đạt 7.671/8.590 tỉ đồng, đạt 89,3% kế hoạch; dự kiến giải ngân được 7.591 tỉ đồng, đạt 88,37%. 

Về công tác phát triển điện mặt trời mái nhà, dự kiến cả năm 2020, Tổng công ty phát triển được 2.707 MWp.

Bên cạnh đó, công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng cũng được EVNSPC thực hiện hiệu quả trong năm qua. 

10 tháng năm 2020, tỉ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 73,2%, tương ứng tỉ lệ số tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90,5%, đều vượt kế hoạch EVN giao.

Cũng đến hết tháng 10, Tổng công ty cấp điện cho 5.902 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 3,23 ngày/công trình, đạt kế hoạch EVN giao.

Nhìn chung, năm 2020 và toàn giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty dự kiến đạt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu, ngoại trừ chỉ tiêu về điện thương phẩm, giá bán bình quân. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các yếu tố khách quan.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng giao EVNSPC đến năm 2022 phải hoàn thành lắp đặt công tơ đo xa và thực hiện triệt để, nghiêm túc công tác chuyển đổi số.

Đồng thời, yêu cầu EVNSPC tiếp tục bảo đảm điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh Nam bộ; tập trung vào các giải pháp đã đặt ra để hoàn thành nhiệm vụ EVN giao năm 2020 và các năm tiếp theo.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.