Gỡ khó cho dự án khu dân cư mới chậm tiến độ ở Ninh Giang

Chiều 21/7, UBND huyện Ninh Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cưỡng chế, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương.
Gỡ khó cho dự án khu dân cư mới chậm tiến độ ở Ninh Giang - Ảnh 1.

Quảng cảnh hội nghị. (Ảnh:TTXVN).

Theo lãnh đạo huyện Ninh Giang, sau hơn 2 năm, dự án khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương, huyện Ninh Giang vẫn là khu đất trồng lúa kém hiệu quả. Dự án "đắp chiếu" không thể triển khai do một số người dân không đồng ý với phương án đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của UBND huyện Ninh Giang.

Dự án khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương được thực hiện căn cứ vào công văn số 161/HĐND-VP ngày 22/10/2017 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Căn cứ quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hải Dương theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Tưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cho biết: dự án khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương thuộc diện nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng và lợi ích chung của huyện. Do đó, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là theo quy định, nhà đầu tư không phải thỏa thuận với người dân về các vấn đề liên quan đến thu hồi đất.

Cụ thể, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng huyện Ninh Giang đã ban hành thông báo về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương từ ngày 23/5/2019. Đồng thời, hội đồng cũng phối hợp với chính quyền xã Tân Hương, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan tiến hành các trình tự, thủ tục lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Ông Tưởng cho biết, dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là 85.329 m2, bao gồm các loại đất là: đất trồng lúa của hộ gia đình các nhân, đất trồng lúa do UBND xã quản lý, đất thủy lợi, đất giao thông, đất nghĩa địa. Đến nay, có 85/110 hộ nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng và bàn giao đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích đất đã thu hồi được là 60.550 m2; trong đó, diện tích đất nông nghiệp của các hộ là 52.346, diện tích đất UBND xã quản lý là 8.203 m2.

Hiện 25 hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 22.116 m2 vẫn chưa chấp hành các chủ trường thu hồi đất; không nhất trí với mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và không hợp tác với cơ quan chức năng để lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp triển khai, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Đình Trang đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuyên tuyền, vận động để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về dự án và những lợi ích mang lại khi triển khai. Trong tháng 8/2021, nếu một số người dân vẫn cố tình chống đối, chây ỳ, các cơ quan chức năng của huyện sẽ kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của huyện Ninh Giang sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trong tháng 9/2021.

Vì dự án là trọng điểm, đầu tiên của huyện Ninh Giang trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khởi đầu cho việc nâng cao đời sống cho người dân, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội nên Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang cũng bày tỏ mong muốn, người dân sẽ đồng thuận, đồng hành cùng chính quyền địa phương và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

chọn