Gỡ vướng trong quản lý quy hoạch tại các dự án ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP Hội An

Quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến TP Hội An với quy mô 1.586,6 ha; đã thu hút tổng cộng khoảng 63 dự án.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4276/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Quảng Nam hướng dẫn các vướng mắc trong quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án tại khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP Hội An.

Theo đó, quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn đến TP Hội An với quy mô 1.586,6 ha được tỉnh phê duyệt ngày 20/02/2013 (gọi tắt là Quy hoạch chung 603).

Tổng diện tích quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt khoảng 1.288,5/1.586,6 ha; chiếm 81,2% tổng diện tích khu vực. Còn lại là các hạng mục hạ tầng chung, vệt cây xanh dọc trục giao thông, ven sông, ven biển; bãi cát, mặt nước. Hiện tại, khu vực đã thu hút tổng cộng khoảng 63 dự án. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 "Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên, khu vực 1.586,6 ha thuộc phạm vi Quy hoạch chung 603 đã cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 các chức năng chính; các dự án đầu tư đã được xác định và kêu gọi từ năm 2004; các dự án đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu vực 1.586,6 ha thuộc hai đô thị (Thị xã Điện Bàn và TP Hội An) theo Luật Xây dựng không còn là căn cứ để lập quy hoạch chi tiết và xác định dự án đầu tư.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư theo các quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt.

Theo đó, không làm thay đổi các định hướng không gian, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch. Đồng thời, tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên lợi ích cộng đồng, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đang sinh sống trong khu vực; không để xảy ra khiếu kiện.

Việc triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định về đất đai, đầu tư, nhà ở, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Tỉnh đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch, kết nối đồng bộ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường giữa Quy hoạch chung 603 với Quy hoạch đô thị của TP Hội An, thị xã Điện Bàn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu) đang được triển khai lập, phê duyệt theo quy định.

chọn