Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội

Dưới đây là gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh Sở GD Hà Nội năm 2018 (mã đề 271) do trang luyện thi trực tuyến 247 biên soạn. Mời các thầy cô và các em học sinh lớp 12 tham khảo.
 
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Vật lí lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Sinh lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Hóa lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội

Gợi ý đáp án vfa lời giải chi tiết đề khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội giúp các em học sinh có thể tham khảo để đối chiếu vào bài làm của mình.

Sáng ngày 16/3, toàn bộ học sinh lớp 12 tại Hà Nội làm bài thi khảo sát khoa học tự nhiên: Vật lí, Hóa học, Sinh học. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đây là lần khảo sát đầu tiên do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức năm 2018, kỳ thi khảo sát được tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia, nhằm giúp học sinh tập dượt kiến thức, tâm lý trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018 sắp tới.

Đề thi khảo sát có cấu trúc, nội dung tương tự như đề thi THPT quốc gia 2018 với số lượng câu hỏi, giới hạn kiến thức nằm trong phạm vi chương trình lớp 11 và 12.

goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết các môn thi THPT quốc gia 2018 giúp các em học sinh đánh giá được sức học của mình.

Dưới đây là Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271):

goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271)
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271)
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271)
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271)
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi
Gợi ý đáp án và lời giải chi tiết đề khảo sát lớp 12 môn Tiếng Anh 2018 Sở GD Hà Nội (mã đề 271)
goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Vật lí lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội

Dưới đây là đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Vật lí Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018 (mã đề 971), các em học ...

goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Sinh lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội

Dưới đây là đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Sinh Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018 (mã đề 972), các em học sinh ...

goi y dap an va loi giai chi tiet de khao sat mon tieng anh 2018 so gd ha noi Đáp án đề khảo sát môn Hóa lớp 12 năm 2018 Sở GD Hà Nội

Dưới đây là đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Hóa Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018 (mã đề 974), các em học sinh ...

chọn