Hà Nội: Người đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm

Theo Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 24/2022 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020 ngày 18/11/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung Khoản 3b Điều 8 về điều kiện tham gia đấu giá. Theo đó người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. 

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 5 về quỹ đất được sử dụng để đấu giá do UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai, UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm.

Đối với đất bãi bồi ven sông, đấu giá quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020 ngày 18/11/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Quyết định 24/2022 cũng sửa Điều 15 về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Khoản 1 Điều 17. Theo đó, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá chủ động xác định, đề xuất thời hạn sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng không được quá thời gian quy định tại Điều 18 Nghị định số 126/2020 ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đấ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan Thuế có văn bản gửi cơ quan Tài Nguyên và Môi trường về việc này.

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá sau khi có văn bản của cơ quan Thuế.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.