Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch Công viên nước Hồ Tây - Công viên Mặt Trời Mới

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa kí quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Qui hoạch chi tiết một số công trình tại quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.
Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ Qui hoạch Công viên nước Hồ Tây  - Ảnh 1.

(Ảnh: Công viên Hồ Tây).

Khu Công viên nước Hồ Tây - công viên Mặt Trời Mới

Khu vực nghiên cứu qui hoạch của dự án thuộc địa giới hành chính phường Nhật Tân, qui mô diện tích nghiên cứu qui hoạch khoảng 8,3 ha. Cụ thể, phía Tây Bắc giáp trục đường Lãng Bạc, nhà khách UBND TP Hà Nội; phía Đông Bắc giáp khu đầm sen; phía Đông Nam và Tây Nam giáp đường kè Hồ Tây.

Về chức năng, qui hoạch công trình bao gồm các khu chính: Khu công viên nước, Khu các trò chơi ngoài trời (cải tạo, nâng cấp trên cơ sở hiện có); Khu dịch vụ và vui chơi trong nhà (nghiên cứu bổ sung khuôn viên đất được giao); Khu dịch vụ phụ trợ trong nhà và  Khu phụ trợ ngoài trời.

Mật độ xây dựng đối với công viên Mặt Trời Mới tối đa 25%, tầng cao tối đa 2 tầng. Đối với công trình hiện trạng cao 3 tầng khi đầu tư xây dựng phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành.

Các tiêu chuẩn kinh tế - kĩ thuật cơ bản được tính toán cụ thể trong đồ án qui hoạch chi tiết 1/500, phù hợp theo Qui hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỉ lệ 1/2000.

Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội chịu trách nhiệm bỏ kinh phí nghiên cứu lập qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để quản lí qui hoạch, xây dựng, đầu tư.

Trung tâm văn hóa huyện Đông Anh

Đồ án Qui hoạch chi tiết Trung tâm văn hóa huyện Đông Anh được phê duyệt nghiên cứu trên diện tích 6,93 ha, thuộc địa giới hành chính xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Về ranh giới qui hoạch dự án: phía Đông đến tim đường qui hoạch mặt cắt 25m; phía Tây đến hết tuyến đường qui hoạch mặt cắt 12m; phía Bắc giáp tuyến đường qui hoạch mặt cắt 20,5m; phía Nam đến tim đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, Đông Anh.

Về chức năng, dự án nằm trên đất công cộng đô thị (công cộng khu ở) và đất đường giao thông, phục vụ nhu cầu của địa phương. 

Về mục tiêu qui hoạch, dự án cụ thể hóa định hướng Qui hoạch phân khu đô thị N7, tỉ lệ 1/500 được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân nhân trên địa bàn. Là cơ sở pháp lí để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư; Chính quyền thực hiện quản lí qui hoạch đô thị, đầu tư xây dựng,...

chọn