Hà Tĩnh đấu giá 6 lô đất tại huyện Cẩm Xuyên, khởi điểm 384,67 triệu đồng/lô

6 lô đất tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích từ 240 m2/lô đến 324,5 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Cẩm Xuyên.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 6 lô đất tại các vùng quy hoạch dân cư xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 240 đến 324,5 m²/lô.

6 lô đất có mức giá khởi điểm từ 384,67 đến 480 triệu đồng/lô. Mỗi bộ hồ sơ có giá 200.000 đồng.

Lô đất

Diện tích
(Đvt: m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Khu quy hoạch dân vùng Nam Thành đi Liên Hương

26

240,0

480.000.000

15.000.000

70.000.000

200.000

28

240,0

480.000.000

15.000.000

70.000.000

200.000

Khu quy hoạch dân cư vùng gần nhà ông Chiến, thôn Hoàng Vân

17

324,5

415.360.000

15.000.000

70.000.000

200.000

19

324,5

415.360.000

15.000.000

70.000.000

200.000

21

282,0

425.820.000

15.000.000

70.000.000

200.000

22

305,3

384.678.000

15.000.000

70.000.000

200.000

Về hình thức, phương thức trả giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Công ty bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16h30, ngày 18/10 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, và UBND xã Cẩm Dương.

Khách hàng xem tài sản đấu giá vào ngày 11/10 và ngày 12/10 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ công chức địa chính UBND xã Cẩm Dương và Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh để được hướng dẫn.

Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và nộp vào tài khoản ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá bỏ vào thùng phiếu từ 14h đến 16h30, ngày 18/10 tại hội trường UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Buổi công bố giá đã trả được tổ chức vào 8h, ngày 21/10 tại hội trường UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin liên hệ: UBND xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; và Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, địa chỉ ngõ 1, đường Phan Kính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 094.475.3456 – 0973.708.562.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.