Hà Tĩnh đấu giá 10 lô đất tại thị xã Hồng Lĩnh, khởi điểm từ 1,14 tỷ đồng/lô

10 lô đất tại khu dân cư phía đông Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích từ 152 m2/lô đến 220 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh  Hà Tĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND Thị xã Hồng Lĩnh.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất tại khu dân cư phía đông Trung tâm dạy nghề hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 152 đến 220 m²/lô.

10 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,14 tỷ đồng/lô đến 1,98 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm hơn 16,22 tỷ đồng.

 Thông tin 10 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Về hình thức và phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng từng lô đất, theo phương thức đấu giá trả giá lên.

Thời gian kiểm tra thực địa trong giờ hành chính các ngày 6/10 và ngày 7/10 tại thực địa khu đất đấu giá (Khách hàng liên hệ với UBND phường Nam Hồng hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh). Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá trong giờ hành chính từ 8h ngày 3/10 đến 16h30 ngày 15/10 tại hội trường UBND phường Nam Hồng và Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày 13/10, 14/10 và đến 17h ngày 17/10, bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá tài sản.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 14h30 ngày 18/10 tại hội trường UBND phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 0915.102.408 - 0934.422.626.

chọn